چت روم

قالب

♥ ASHEGH MATISA ♥

عشق من

بی عشق تو هرگز

نتوانم زندگی رامعناکنم

نتوانم خود را پیدا کنم

نتوانم دنیا رازیبا کنم

نتوانم رویا رابناکنم

بی عشق تو

خواهم مرد

عکس عاشقانه دختر و پسر


[ بازدید : 3 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]


درد عشق

درد عشقی کشیده ام که مپـرس

زهـر هجری چشیده​ ام که مپــرس

گشتــه ام در جهــان و آخــر کـار

دلبـــری بــر گـزیــده ام کـه مپــرس

آن چنــان در هــــوای خـــاک درش

مـی رود آب دیـــده ام کــه مپــرس

من بـه گوش خـود از دهانش دوش

سخنـانــی شنیــده ام کـه مپــرس

سوی من لب چه میگزی که مگوی

لــب لعلـی گـزیــده ام کــه مپــرس

بـی تـــو در کلبــه گدایــی خـویــش

رنــج هایـی کشیــده ام کـه مپــرس

همچـو حافــظ غریــب در ره عشــق

بـه مقـامـی رسیــده ام کـه مپــرس..

تقدیم به عشقم

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]


قسمت من

ماتیسای نازمن

از عشق به تو به آرامش رسیدم

از عشق به تو به خداوندرسیدم

از عشق به تو به اینجا رسیدم

بایدبدانم باتوبه عاشقی رسیدم

دوری ازتوقسمت من وحکمت تو

خدایا راضی هستیم به رضای تو

سرانجام از آن هم خواهیم شد

من وتو


[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]


کدوم ستاره ای


تا کجا بي خبر از حالتا کدوم ستاره دنبال تو باشم

تو باشم
مگه ميشه از تو دل بريد و دل کند
بگو مي خوام تا ابد مال تو باشم
از کسي نيس که نشوني تو نگيرم
به تو روزي ميرسم من که بميرم
هنوزم جاي دو دستات خالي مونده
تا قيامت توي دستاي حقيرم
خاک هر جاده نشسته روي دوشم
کي مياد روزي که با تو روبرو شم
من که از اول قصه گفته بودم
غير تو با سايه م نمي جوشم

Related image


[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]


با توام

با توام

عشق ابدیم

هرچند از تو دورم

هرچند کنارت نیستم

هرچند آشیانت نباشم


[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]


ماتیسا عشق ناز من

قلب گرم من به عشق تو می تپد

زندگی من به عشق تو می چرخد

لبهای من به عشق تو می خندد

اشک من به عشق تو می بارد

ای دلیل زنده بودنم

[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]


دوقلب من وتو

دو قلب

.عشقی را به سنگینی همه ی عالم

به بلندی همه ی اسمانها

کشش همه ی کهکشانها

وبه گرمی وروشنی همه ی ستاره ها

در خود میکشند

چه سخت!!!!!!!!!!!!!!!

چه لذت بخش!!!!!!!!!!

چه بیتاب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]


ماتیسای من

نشسته ام زیر سایه خدا به تو فکر می کنم

یه آهنگی گذاشتم که تمام حرف دل تو باشه

لحظه هایم با خیال ویادوخاطرات تو می گذرند

آیا جرم من و گناه من غیر از عشق به تو بود

خدایا بگوآیادوقلب برای هم ساخته نشده اند

من وماتیسا عاشق همیم اما دور ازهمیم

چرا؟؟؟؟؟

[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]


یا الهی

الهی

7 میلیارد نفر مال توست

آیا عدل نیست عشقم ماتیسا از آن من باشد

جهان هستی از آن توست

آن وقت ماتیسا مال من نباشد

الهی

آیا این توقع زیادیست؟

[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]


عشق من

هی تو

هی تو …
نمیدانم نامت را چه بگذارم …
مخاطب خاص !
تمام زندگی !
دلیل نفس کشیدن !
همه ی وجود …
یا تنها عشقم …
به هرنامی که باشی بدان …

آرام

تا ابد

دوستت دارم

[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ ] [ ] [ mersad ] [ ]